Chwilio'r wefan
English

Cyfleusterau Cynadleddau a Digwyddiadau

Mae gan Theatr y Grand lawer i'w gynnig ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd.

I'r rhai sy'n chwilio am leoliad cynadledda gwych, mae Theatr y Grand yn cynnig amrywiaeth o ystafelloedd a chyfleusterau. Mae'r theatr yng nghanol Abertawe, lle ceir cysylltiadau rheilffyrdd, awyr a ffyrdd gwych. Felly mae ein cyfleusterau pwrpasol yn berffaith ar gyfer sioeau masnach, seminarau hyfforddi, lansio cynnyrch a chynadleddau.

Mae amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod ar gael o dan yr un to, gyda nifer y seddi'n amrywio o 20 i 1000. Mae ein bwyty a'n bar gwych hefyd ar gael os oes eu hangen arnoch.

Mae gennym dîm o staff cyfeillgar a phroffesiynol sy'n awyddus iawn i sicrhau y bydd eich digwyddiad mor hwylus â phosib. Mae ein cyfraddau hefyd yn gystadleuol iawn.

Dangosir maint yr ystafelloedd isod - 

Y brif ystafell 1000 (uchafswm)

Bar Seddau'r Cylch 
Dull theatr 50
Ystafell ddosbarth 35
Ystafell bwrdd 35
Derbynfa 80 

Bar y noddwyr 
Dull theatr 30
Ystafell ddosbarth 15
Ystafell bwrdd 15
Derbynfa 35 

Stiwdio'r Depot
Dull theatr 175
Ystafell ddosbarth 50
Ystafell bwrdd 50 

Bar-gaffi Pen To
Dull theatr 100 (50 ar y ddwy ochr)
Ystafell ddosbarth 60
Cinio canol dydd/Cinio  80
Cinio/Dawns 50
Derbynfa 100
 
Stiwdio gefn
Dull theatr 45
Ystafell ddosbarth 25
Ystafell bwrdd 20
Derbynfa 50
 
Ystafell Wen
Dull theatr 35
Ystafell ddosbarth 22
Ystafell bwrdd 20
Derbynfa 40 
Ardal arddangosfeydd Derbynfa 70

Cyfleusterau eraill sydd ar gael:

PA - system sain; Goleuadau llwyfan llawn; Uwchdaflunydd/Taflunydd TG a sgrîn Darnau llwyfan; Darllenfa; parcio dethol ar y safle.

Ffoniwch  01792 478586 i gael mwy o fanylion neu e-bostiwch blaentygrand.abertawe@abertawe.gov.uk.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM