Chwilio'r wefan
English

Asiantaeth greadigol i ail-greu ardal allweddol ym Marchnad Abertawe

Bydd tîm o arbenigwyr dylunio arobryn yn ailfodelu ardal allweddol o Farchnad Abertawe.

market220920

Bydd y cwmni profiadol, Tangent Partnership Ltd, yn gweithio gyda Chyngor Abertawe, masnachwyr a'r cyhoedd i drawsnewid ardal achlysurol ganolog y lleoliad yn gyrchfan newydd i bobl gwrdd, cyfarch, bwyta a mwynhau digwyddiadau.

Mae'n rhan o brosiect gwella gwerth £439,000 yn hwb canol y ddinas, a enwyd yn farchnad dan do fawr orau Prydain eleni yng Ngwobrau Marchnadoedd Prydain Fawr.

Ariennir y prosiect gan Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru a'r cyngor.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn croesawu Tangent wrth i'r farchnad barhau i wella ei chynnig ar gyfer cyhoedd Abertawe a'i hymwelwyr.

"Rydym am gadw apêl gwych y farchnad a'i gwneud hi hyd yn oed yn fwy deniadol i genedlaethau'r dyfodol."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM