Chwilio'r wefan
English

Coeden Nadolig yn helpu i dynnu sylw at gyfle gofal plant

Mae coeden Nadolig yng nghanol dinas Abertawe yn helpu i dynnu sylw at gynnig sy'n rhoi cyfle i rieni gael hyd at 30 awr o ofal plant y flwyddyn, a hynny wedi'i ariannu.

TreeSponsorNov19

Mae'r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru yn rhoi cyfle i rieni gael cyfuniad o ofal plant ac addysg gynnar i blant tair a phedair oed sy'n byw yn Abertawe.

Gall teuluoedd fod yn gymwys ar gyfer gofal plant hyblyg a ariennir yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y gwyliau. 

Mae ceisiadau ar agor i deuluoedd cymwys sy'n byw yn Abertawe. 

I gael rhagor o wybodaeth, ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.abertawe.gov.uk/cynniggofalplant neu ffoniwch Dîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cyngor Abertawe ar 01792 517222.

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn noddi'r sbriwsen Norwyaidd 40tr o uchder sydd y tu allan i westy The Dragon.

Llun: Plant a staff o feithrinfa City Day Abertawe gyda Finley, arth Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cyngor Abertawe, y tu allan i westy The Dragon wrth ymyl y goeden Nadolig a noddir gan y gwasanaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM