Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefniadau Derbyn 2024 / 2025

Ceisiadau Lleoli cychwynnol, Dewis Rhieni a Throsglwyddo.

Trefniadau derbyn - dosbarthiadau meithrin yn ysgolion yr awdurdod lleol 2024/ 2025

Ceisiadau lleoli cychwynnol, dewis rhieni a throsglwyddo.

Trefniadau derbyn ysgol cynradd 2024 / 2025

Ceisiadau lleoli cychwynnol, dewis rhieni a throsglwyddo.

Trefniadau derbyn uwchradd (Blwyddyn 7) 2024 / 2025

Ceisiadau lleoli cychwynnol, dewis rhieni a throsglwyddo.

Derbyniadau i'r Chweched Dosbarth

Meini prawf ar gyfer mynediad.

Trefniadau derbyn - ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol

Penderfynir ar geisiadau i ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol drwy gyfeirio at y meini prawf derbyn a osodwyd gan y Corff Llywodraethu. (Cyrff Llywodraethu Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir sy'n gyfrifol am bennu eu trefniadau derbyn hwy).

Y broses apêl

Os gwrthodwyd eich cais oherwydd bod yr ysgol wedi dyrannu hyd at y Nifer Derbyn, mae gennych hawl i apeilo.
Close Dewis iaith