Chwilio'r wefan
English

Troseddau casineb

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu cyfranogwyr i adnabod yr hyn yw troseddau casineb a'u heffaith ynghyd â rhwystrau i adrodd amdano a'r safbwynt lleol.

Nod y cwrs

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu cyfranogwyr i adnabod

 • Beth yw Troseddau Casineb
 • Effaith Troseddau Casineb
 • Nodweddion gwarchodedig
 • Rhwystrau i adrodd amdanynt
 • Safbwynt lleol
 • Llwybrau cefnogaeth

Pwy ddylai fynd?

 • Staff Plant a theuluoedd Abertawe
 • Darpar weithwyr cymdeithasol
 • Gofalwyr Abertawe
 • Gofalwyr CNPT
 • Gweithwyr cymdeithasol Gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin
 • Mabwysiadwyr
 • Darparwyr wedi'u comisiynu
   
DyddiadauAmserLleoliadHyfforddwr
16 Mai 201910.00am - 1.00pmY Ganolfan Ddinesig - Ystafell Bwyllgor 1Rebecca Jones
14 Tachwedd 2019

Cofrestru eich diddordeb am gwrs gofal cymdeithasol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM