Chwilio'r wefan
English

Gweithredwr caffi poblogaidd yn dychwelyd i Abertawe

Mae brand cyfarwydd o Abertawe yn dychwelyd i helpu i gryfhau diwylliant caffi ffyniannus canol y ddinas.

TwoCannGV120819

Mae Café TwoCann a fu'n gweithredu o J-Shed yn SA1 am flynyddoedd lawer, bellach wedi lansio ei gaffi newydd yn amgylchedd hardd a hanesyddol Oriel Gelf Glynn Vivian Cyngor Abertawe.

Mae'r fwydlen yn cynnwys brecwast, cinio a phrydau bach, ynghyd â theisennau, te prynhawn, coffi arbenigol a llyfnffrwythau.

Mae'r cyngor wedi bod yn chwilio am bartner arbenigol i gynnal y cyfleuster arlwyo yn yr oriel sydd â lleoliad prysur, uchel ei broffil ar Heol Alexandra i gael budd pellach o'r adfywiad parhaus yng nghanol y ddinas.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am i ymwelwyr gael opsiynau bwyd a diod o'r radd flaenaf sy'n werth am arian ac yn cyd-fynd â rhinweddau unigryw'r oriel - ac rydym yn hyderus y bydd TwoCann Glynn Vivian yn cynnig hynny."

Meddai Dennis Cann, sy'n berchen ar Café TwoCann ac yn ei reoli ar y cyd gyda'i bartner busnes, Kate Taylor, "Rydym yn hynod gyffrous am gael ein dewis i reoli TwoCann Glynn Vivian, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weld ein ffrindiau a'n cwsmeriaid ffyddlon o ddyddiau Café TwoCann yn SA1.

"Byddwn hefyd, wrth gwrs, yn gweithredu TwoCann yng Nghanolfan St Pauls yn Aberafan ar gyfer ein cwsmeriaid ffyddlon a gwych o Gastell-nedd Port Talbot a Katering TwoCann ym Mharc Menter Abertawe; mae Katering TwoCann yn darparu ar gyfer priodasau, cyfarfodydd busnes a chwsmeriaid ledled penrhyn Gŵyr a de Cymru."

Llun Dennis Cann o TwoCann Glynn Vivian yn y canol, a Jonathan Thyer gyda churadur yr oriel, Karen MacKinnon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM