Chwilio'r wefan
English

Bywyd newydd i bren gwastraff

Bydd pren gwastraff yn cael bywyd newydd dan brosiect arfaethedig gwerth £100,000 ar gyfer canolfan ailgylchu Llansamlet Cyngor Abertawe.

Recycling Centre parking bay

Gallai celfi, drysau a wynebau gwaith, paledi, lloriau a gwaelodion gwelyau pren gael eu newid yn eitemau i'w gwerthu, eu cynnig i grwpiau o wirfoddolwyr neu eu torri'n ddarnau a'u gwerthu ymlaen i greu blawd llif neu asglodion pren.

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe am ganiatâd i geisio grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu gweithdy drws nesaf i siop Trysorau'r Tip yn Llansamlet, lle bydd rhai o'r nwyddau wedi'u hailgylchu'n cael eu gwerthu.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod safle Llansamlet yn derbyn dros 4,000 tunnell o bren a daflwyd y flwyddyn sy'n costio £240,000 i'w waredu.

"Drwy greu gweithdy arbenigol i fanteisio i'r eithaf ar y pren rydym yn ei dderbyn, byddwn yn gallu rhoi bywyd newydd i hen gelfi a deunyddiau pren, lleihau faint o wastraff y mae'n rhaid i ni ei waredu ac arbed costau.

"Er bod Trysorau'r Tip ar gau ar hyn o bryd oherwydd y pandemig, y cam nesaf naturiol yw agor adran celfi a nwyddau pren i fynd gyda phopeth arall y gallwn ei werthu yma am brisiau rhad."

Dywed yr adroddiad a gyflwynir i'r Cabinet ddydd Iau y bydd y cynllun yn creu dwy swydd ac yn ariannu ei hun ar ôl i'r grant £98,850 gan Lywodraeth Cymru y gwnaed cais amdani dalu am gostau sefydlu.

Dan drefniadau ailgylchu'r cyngor, canolfan ailgylchu Llansamlet yw'r unig le y gall preswylwyr fynd â chynnyrch pren nad oes ei angen arnynt mwyach.

Mae siop Trysorau'r Tip wedi bod ar gau ers dechrau'r pandemig, ond mae'r cyngor yn gweithio ar gynigion i'w hailagor pan fydd yn ddiogel i staff a chwsmeriaid wneud hynny. Ni phennwyd dyddiad i'w ailagor.

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio canolfannau ailgylchu Cyngor Abertawe yn ystod y pandemig, ewch i www.abertawe.gov.uk/ailgylchu cyn i chi fynd yno.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM