Chwilio'r wefan
English

Wind Street: Cyngor mewn trafodaethau ag ystod eang o breswylwr

Trafodir gwelliannau i gyrchfan allweddol yng nghanol y ddinas â phreswylwyr ac ymwelwyr â'r stryd.

WindSt110920

Mae swyddogion Cyngor Abertawe sy'n gweithio ar brosiect uwchraddio gwerth £2m Wind Street wedi cwrdd â thenantiaid eiddo preswyl a chynrychiolwyr grwpiau anabledd.

Cynllunnir rhagor o gyfarfodydd wrth i'r stryd gael ei gwella eleni a'r flwyddyn nesaf.

Y prif nod wrth adfywio Wind Street yw creu cyrchfan croesawgar, diogel a phleserus i deuluoedd, ymwelwyr a busnesau wrth gydnabod anghenion a dymuniadau preswylwyr, defnyddwyr anabl a chlybiau aelodaeth yn yr ardal ar yr un pryd

Bydd yn dod yn fwy o ardal gaffi sy'n addas i gerddwyr, gyda chwsmeriaid yn cael eu denu yno drwy gydol y dydd, yn ogystal â chyda'r hwyr gan fusnesau sy'n gweini bwyd a diod. Bydd yn hygyrch i bobl anabl a cherddwyr, a bydd yn rhydd o beryglon traffig am y rhan fwyaf o'r dydd.

Bydd y Wind Street newydd a gwell yn ategu'r cynigion newydd am Sgwâr y Castell wyrddach y mae'r cyngor yn bwriadu eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad yn fuan.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM