Chwilio'r wefan
English

Gwaith ar fin dechrau ar brif welliannau Wind Street

Disgwylir i waith adeiladau ddechrau a fydd yn newid Wind Street yn amgylchedd sy'n fwy addas i deuluoedd.

WindSt120221

Bydd y contractwr o dde Cymru, Griffiths, yn ymgymryd â gwaith Cyngor Abertawe i wella'r stryd yng nghanol y ddinas.

Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad â busnesau a phreswylwyr lleol.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rwy'n falch y gall y gwaith pwysig hwn ddechrau.

"Rydym am i Wind Street fod yn amgylchedd lletygarwch o safon sy'n addas i deuluoedd.

"Mae'r gwaith paratoi wedi dechrau yn ystod y pandemig, mae hyn yn wedi cynnwys cynnal ymgynghoriad â masnachwyr a chynrychiolwyr amgylcheddol, pobl ag anableddau a phreswylwyr."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM