Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaethau ar gyfer ysgolion o'r Archifau

Ein gwasanaeth i ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Services for Schools
Archifau mewn addysg

Mae archifau'n adnodd addysgol gwych sy'n cynnig profiad ymarferol i fyfyrwyr ac athrawon gyda ffynonellau cynradd unigryw. Gallant ennyn dychymyg y disgyblion oherwydd eu bod yn cynnwys gwybodaeth leol sy'n berthnasol i'r plant. Rhowch y profiad o ddefnyddio ffynonellau cynradd i ddisgyblion, gadewch iddynt chwilio am wybodaeth sydd ar gael mewn fformatau diddorol ac anarferol, a gadewch iddynt gynnal eu hymchwil eu hunain a gwerthuso'r adnoddau.

Pwy ydyn ni?

Mae'r Gwasanaeth Archifau yn y Ganolfan Ddinesig ar Heol Ystumllwynarth, Abertawe. Nod ein gwasanaeth yw galluogi pawb o bob oed gael hyd i'r dogfennau yn Archifau Gorllewin Morgannwg, trwy sawl modd.

What do we offer?

Darperir sesiynau ar ddydd Llun yn unig, pan rydym ar gau i'r cyhoedd. Mae sesiynau'n para am 2 awr ac yn rhedeg o 10.00-12.00 a 13.00-15.00. Mae sesiynau a rhedir yn yr Ystafell Chilio Archifau (Canolfan Ddinesig, Abertawe) ar gael AM DDIM. Fel arall, gallwn gynnig yr un sesiynau yn eich ysgol, gan ddefnyddio dogfennau ffacsimili, a bydd hyn yn costi £50 y dosbarth y sesiwn. (Nodwch ein bod yn gallu ymweld â sawl ysgol un waith y tymor yn unig). Oherwydd lle cyfyngedig, ni allwn gael mwy na 35. Mae pob sesiwn yn rhoi i'r disgyblion gyfle i ddefnyddio dogfennau gwreiddiol, sef mapiau, ffotograffau, cyfrifiadau, papurau newydd a dyddiaduron.

Pynciau

Cyfnod Allweddol 2

  • Fictoriaid cyfoethog a thlawd
  • Y Tuduriaid yn y gwaith
  • Y Blitz Tair Noson

Cyfnod Allweddol 3

  • Rhyfel Byd Cyntaf
  • Ffoaduriaid Iddewig, 1933-1939

Cyswllt a sut i drefnu

Am ragor o wybodaeth neu i wneud trefniant, cysylltwch â:
Katie Millien
Ffôn: 01792 636589

Adnoddau Digidol ar gael i ysgolion

Manylion y pecynnau adnoddau digidol ar gael i'w prynu o'r Gwasanaeth Archifau.

Gwasanaethau a cynnigir gan yr Archifau i Gyfnod Allweddol 2

Isod rhestrir ein pynciau sefydlog. Os bydd eich ysgol yn astudio unrhyw bwnc arall, cysylltwch â ni oherwydd efallai bydd modd i ni eich helpu.

Gwasanaethau a cynnigir gan yr Archifau i Gyfnod Allweddol 3

Isod rhestrir ein pynciau sefydlog. Os bydd eich ysgol yn astudio unrhyw bwnc arall, cysylltwch â ni oherwydd efallai bydd modd i ni eich helpu.