Chwilio'r wefan
English

Adnoddau ar gyfer dysgwyr diamddiffyn

Mae Seicolegwyr Addysg a Thîm Cefnogi Dysgu'r Gyfarwyddiaeth Addysg wedi rhoi cyfres o adnoddau at ei gilydd i rieni/ofalwyr disgyblion oedran cynradd ac uwchradd yn y meysydd angen canlynol, yn ogystal ag adnoddau mwy cyffredinol.

Mae'r canlynol ar gael i'w defnyddio:

  • Anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu
  • ASA
  • Anghenion corfforol a chymhleth ac anghenion cymhleth a phenodol
  • Nam ar y clyw
  • Nam ar y golwg (gan gynnwys arweiniad ar wahân am nam ar y golwg ac anghenion cymhleth).

Byddwn yn parhau i gyhoeddi adnoddau eraill a chyngor ar gefnogi dysgwyr diamddiffyn a'u teuluoedd yma hefyd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM