Chwilio'r wefan
English
Warning ! in circle

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - beth ydych chi'n ei wybod amdano?

Dysgwch fwy am dwyll a sut y gallwch helpu i'w atal.

Sut gallaf roi gwybod am dwyll posib?

Os ydych yn credu fod rhywun yn cyflawni twyll Gostyngiad Treth y Cyngor, gallwch adrodd amdano ar-lein. Gweler isod am y gwahanol fathau o dwyll budd-daliadau.

Mae'n rhaid i ni gael rheswm da dros ymchwilio i rhywun am dwyll budd-daliadau felly bydd y ffurflen yn gofyn i chi roi cymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Mae'r wybodaeth rydych yn ei darparu yn gwbl gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi roi eich enw os nad ydych yn dymuno.

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi adrodd am rywun?

Byddwn yn edrych ar yr wybodaeth rydych yn ei rhoi ac os ydych wedi rhoi digon o wybodaeth byddwn yn gallu  gwirio cais y person ond ni allwn ddweud canlyniad ein hymchwiliadau wrthych.

Weithiau ni fydd unrhyw gamau'n cael eu gweithredu. Efallai bod y person wedi datgan newid yn ei amgylchiadau ac nid yw ei fudd-dal yn cael ei effeithio ganddo.

Byddwn yn cymryd camau gweithredu  os byddwn yn darganfod fod y person wedi bod yn twyllo. Gall camau gynnwys tynnu budd-daliadau oddi ar berson a'i erlyn yn y llys.

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - dweud am waith heb ei ddatgan

Rhoi gwybod am rywun sy'n gweithio, ond heb ddatgan hynny.

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - dweud am waith gan bartner heb ei ddatgan

Rhowch wybod am rywun sy'n hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor ar gam fel person sengl.

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - dweud am dir neu eiddo heb ei ddatgan

Rhoi gwybod am rywun ag asedau heb eu datgan.

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - dweud am arbedion heb eu datgan

Dweud am rywun sydd heb datgan ei holl gynilion neu gyfalaf.

Rhowch wybod am rywun nad yw'n byw lle mae'n hawlio budd-dal amdano.

Dyma'r sefyllfa pan fydd person yn hawlio budd-daliadau o un cyfeiriad ond mae eu 'cartref' yn rhywle arall.

Rhowch wybod am fath arall o dwyll

Rhowch wybod am fathau eraill o dwyll fel incwm heb ei ddatgan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM