Toglo gwelededd dewislen symudol

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe

Mae'r adroddiad blynyddol hwn ar gyfer gan Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn bodloni gofyniad o dan Ran 8 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ('Y Ddeddf').

Derbyniwyd a chymeradwywyd Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2020/21 gan y cyngor ar 7 Hydref 2021, a gellir dod o hyd iddo yn: Agenda at gyfer y cyngor , dydd Iau  7 Hydref 2021, 5.00 pm - Dinas a Sir Abertawe