Chwilio'r wefan
English

Problemau alcohol a chyffuriau

Asiantaethau yn Abertawe sy'n gallu rhoi cymorth cyfrinachol i chi os oes gennych broblemau gydag alcohol a/neu gyffuriau.

Help a chefnogaeth cyfrinachol i bobl ifanc dan 18 oed y mae alcohol a/neu gyffuriau wedi effeithio arnynt:

Choices Abertawe (Barod)

Cyfeiriad: INFONATION, 47 The Kingsway, Swansea, SA1 5HG 

Ffôn: 01792 472002

Gwefan: Choices Swansea (Barod)Yn agor mewn ffenest newydd

Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener 9.30am - 4.30pm


I oedolion dros 18 oed y mae alcohol a/neu gyffuriau wedi effeithio arnynt:

AADAS (Abertawe Alcohol and Drug Assessment Service)

Cyfeiriad: 42 St James Crescent, Uplands, Swansea, SA1 6DR

Ffôn:  01792 530719

Oriau agor:
Dydd Llun - Dydd Iau 9.30am - 4.30pm
Dydd Gwener 9.30am - 3.30am


Gallwch hefyd ffonio:  

DAN 24/7 Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru 

Mae DAN 24-7Yn agor mewn ffenest newydd yn bwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth neu help mewn perthynas â chyffuriau a/neu alcohol

Ffôn:  0808 808 2234

Oriau hgor: Mae'r llinell gymorth ar agor 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM