Chwilio'r wefan
English

Byw yn Annibynnol Gartref

Syniadau a gwybodaeth a allai eich helpu i fyw'n annibynnol yn eich cartref eich hun..

 

 

Help o Gwmpas y Cartref

Wrth i chi fynd yn hyn, neu efallai ar ôl salwch neu ddamwain, efallai byddwch yn ei chael hi'n fwy anodd gwneud y pethau roeddech yn arfer eu gwneud o gwmpas y ty.

Larymau Cymunedol ("Lifelines")

Mae larymau cymunedol ("Lifelines") yn darparu cyswllt ffôn mewn argyfwng i bobl hyn ac anabl.

Diogelwch yn y Cartref

Mae teimlo a bod yn ddiogel yn eich cartref yn golygu cymryd rhagofalon synhwyrol i leihau'r perygl o gwympo, damweiniau a throsedd. Mae cymhorthion ac addasiadau ar gael a all eich helpu i fyw'n fwy diogel.

Opsiynau tai ar gyfer nes ymlaen mewn bywyd

Yn ddiweddarach mewn bywyd mae rhai pobl yn ystyried symud i eiddo sy'n fwy addas ar gyfer eu hanghenion a'u blaenoriaethau newidiol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM