Chwilio'r wefan
English
Piggy bank

Ar gyfer pwy mae Credyd Cynhwysol?

Credyd Cynhwysol yw'r budd-dal newydd i bobl oed gweithio.

Sy'n disodli, 

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm

O 20 Gorffennaf 2015, bydd ceiswyr gwaith newydd, sengl yn Abertawe'n hawlio Credyd Cynhwysol, yn lle'r budd-daliadau uchod ar yr amod eu bod yn bodloni'r holl amodau porth

Os nad ydych chi'n geisiwr gwaith newydd, sengl, dylech barhau i hawlio'r budd-daliadau y mae gennych yr hawl iddynt, ac aros am wybodaeth am pryd y byddwch yn symud i'r C.C.  Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu i bawb dderbyn C.C. yn y pen draw, yn lle'r hen fudd-daliadau.

Ni fydd Credyd Cynhwysol yn disodli'r budd-daliadau canlynol, a fydd yn parhau fel arfer:

 • Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol
 • Lwfans Byw i'r Anabl/Taliadau Annibyniaeth Bersonol
 • Budd-dal Plant
 • Lwfans Gofalwr
 • Cymorth Gyda Threth y Cyngor
Wedi'i bweru gan GOSS iCM