Chwilio'r wefan
English
icons

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Arolwg Cenedlaethol Cymru: canlyniadau ar gyfer Abertawe - gwybodaeth ar lefel awdurdod lleol o Arolwg Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn arolwg mawr ledled Cymru a gynhelir gan Lywodraeth Cymru (LlC).  Dechreuodd ym mis Ionawr 2012 a chaiff ei gynnal drwy gyfweliadau personol yng nghartrefi ymatebwyr.

Ar hyn o bryd, cwblheir yr arolwg bob blwyddyn gan oddeutu 11,000 o bobl a ddewisir ar hap yng Nghymru sy'n 16 oed ac yn hŷn, ac mae maint y sampl ar gyfer ardal pob awdurdod lleol yn lled gymesur â'r boblogaeth.  Cwblhawyd 866 o gyfweliadau o sampl o 1,856 o gyfeiriadau ar gyfer yr arolwg diwethaf yn Abertawe (2017-18).

Mae'r arolwg yn cynnwys nifer o bynciau, gan ofyn i bobl am eu barn ar amrywiaeth o faterion sy'n effeithio arnynt a'u hardal leol.  Defnyddir rhai o'r canlyniadau fel dangosyddion lles pobl ac er mwyn mesur cynnydd tuag at amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Canlyniadau'r arolwg ar gyfer 2017-18

Cyhoeddir canlyniadau'r arolwg diweddaraf trwy barth dynodedig ar we-dudalennau Ystadegau ac Ymchwil Llywodraeth Cymru.  Bydd dadansoddiad o'r data diweddaraf ar gyfer Abertawe am amrywiaeth o themâu'n ymddangos yma'n fuan.

Arolwg 2016-17

O 2016, cymerodd Arolwg Cenedlaethol Cymru le pum arolwg a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru'n flaenorol, a thri o'i gyrff a noddir (Cyfoeth Naturiol Cymru, Chwaraeon Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru): sef yr Arolwg Cenedlaethol, Arolwg Iechyd Cymru, Arolwg ar Oedolion Egnïol, Arolwg y Celfyddydau yng Nghymru ac Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru.  Mae canlyniadau arolwg 2016-17 ar gael hefyd ar we-dudalennau'r Arolwg Cenedlaethol, trwy'r tab 'Datganiadau Blaenorol'.

Canlyniadau blynyddoedd cynt: 2012-15

Cyhoeddwyd canlyniadau cychwynnol lefel awdurdod lleol ar gyfer blwyddyn lawn gyntaf y gwaith maes (mis Ebrill 2012 tan fis Mawrth 2013) gan LlC ym mis Mai 2013. Mae canlyniadau arolygon 2013-2014 a 2014-2015 wedi'u datgelu ers hynny. Mae'r nodiadau atodedig ar gyfer PDF Document 2014-15 (PDF, 74KB)Yn agor mewn ffenest newydd, PDF Document 2013-14 (PDF, 102KB)Yn agor mewn ffenest newydd a PDF Document 2012-13 (PDF, 76KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn rhoi trosolwg o'r ffigurau a gyhoeddwyd ac yn crynhoi'r canlyniadau sylweddol ar gyfer Abertawe.

Mae manylion llawn canlyniadau awdurdod lleol yr Arolwg Cenedlaethol ar gyfer Abertawe ac ardaloedd eraill yng Nghymru ar gael yn y ffeiliau Excel atodedig, sy'n cynnwys data awdurdod lleol ar gyfer Excel Document 2014-15 (Excel, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd, Excel Document 2013-14 (Excel, 531KB)Yn agor mewn ffenest newydd a Excel Document 2012-13 (Excel, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Oherwydd adolygiad Llywodraeth Cymru o'i harolygon cymdeithasol mawr, ni chafwyd Arolwg Cenedlaethol yn 2015-16.

I gael mwy o wybodaeth am yr arolwg cenedlaethol, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM