Toglo gwelededd dewislen symudol

Alunio ar gyfer Ddechreuwyr Llwyr [Dydd Mawrth, 6.10-7.10pm]

Dim rhagor ar gael
Pris Free

Gyda June Palmer. Ymarfer celf a gwerthawrogiad celf i ddechreuwyr llwyr.

Dysgu a datblygu sgiliau lluniadu gan ddefnyddio llinell, tôn, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig. Defnyddiwch amrywiaeth o gyfryngau, fel pensiliau, siarcol a beiros i ddatblygu sgiliau a thechnegau.

Yn y dosbarth dechreuwyr hwn byddwn yn edrych ar waith artistiaid eraill i ysgogi syniadau a datblygu ein gwerthfawrogiad a'n harfer celf ein hunain. Dosbarth sylfaen fydd hwn i gyflwyno hanfodion lluniadu gyda chyfryngau sych a bydd yn fan cychwyn cadarn ar gyfer datblygiad unigol.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Gweithgareddau arlunio penodol i gyflwyno'r pethau sylfaenol.
  • Cyflwyniad i waith artistiaid eraill hanesyddol a chyfoes.
  • Canllawiau sesiynau strwythuredig.
  • Amrywiaeth o gyfryngau a ddefnyddir.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Pwnc a addysgir gan ddefnyddio dogfennau ac adnoddau ar-lein.
  • Dilynir pob pwnc gan aseiniad dosbarth.
  • Bob wythnos bydd trafodaeth ac adborth dosbarth byw yn cael ei gynnal i drafod pynciau ac aseiniadau, gyda chyfle i ofyn cwestiynau ac atebion. Bydd hyn yn digwydd trwy gyflewuster Google Classroom Stream.
  • Darperir adborth penodol gan diwtoriaid ar aseiniadau dysgwyr unigol trwy Google Classroom.

Gellir astudio'r cwrs 10 wythnos hwn ar ei ben ei hun ond mae hefyd yn rhan o raglen ddysgu barhaus tri thymor.

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 18eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Ar-lein.

Côd y cwrs: A012246.JPA.

Dim enghreifftiau o hyn