Toglo gwelededd dewislen symudol

Peintio ar gyfer Ddechreuwyr Llwyr [Dydd Mercher, 6.10-7.10pm]

Dim rhagor ar gael

Gyda June Palmer. Ymarfer celf a gwerthfawrogiad celf i ddechreuwyr llwyr.

Dysgu a datblygu sgiliau paentio gan ddefnyddio llinell, ymylon, tôn, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig. Defnyddiwch baent dŵr (Acrylig a dyfrliwiau) ac amrywiaeth o gyfryngau fel pensiliau, siarcol a beiros i ddatblygu sgiliau a thechnegau.

Yn y dosbarth dechreuwyr hwn byddwn yn edrych ar waith artistiaid eraill i ysgogi syniadau a datblygu ein gwerthfawrogiad a'n harfer celf ein hunain. Dosbarth sylfaen fydd hwn i gyflwyno hanfodion paentio gyda phaent dŵr a bydd yn fan cychwyn cadarn ar gyfer datblygiad unigol.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Gweithgareddau paentio penodol i gyflwyno'r pethau sylfaenol.
  • Cymhariaeth o dechnegau ar gyfer gwahanol gyfryngau.
  • Damcaniaeth lliw a chymysgu paent.
  • Cyflwyniad i waith artistiaid eraill hanesyddol a chyfoes.
  • Canllawiau sesiynau strwythuredig.
  • Amrywiaeth o gyfryngau a ddefnyddir.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Pynciau a addysgir gan ddefnyddio dogfennau ac adnoddau ar-lein.
  • Dilynir pob pwnc gan aseiniad dosbarth.
  • Bob wythnos bydd trafodaeth ac adborth dosbarth byw yn cael ei gynnal i drafod pynciau ac aseiniadau, gyda chyfle i ofyn cwestiynau ac atebion. Bydd hyn yn digwydd trwy gyfleuster Google Classroom Stream.
  • Darperir adborth penodol gan diwtoriaid ar aseiniadau dysgwyr unigol trwy Google Classroom

 

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 19eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Ar-lein.

Côd y cwrs: A012247.JPA

Dim enghreifftiau o hyn