Toglo gwelededd dewislen symudol

Arlunio a Paentio (gwerthfawrogiad celf) [Dydd Mawrth, 2-4pm]

Dim rhagor ar gael

Gyda Kathryn Hay. Ymarfer celf a werthfawrogiad celf i bawb.

Bydd y rhaglen 10-wythnos hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr drochi bysedd traed mewn celf gyfoes a hanes celf wrth ddatblygu blociau adeiladu lluniadu a phaentio. Bydd pob gwers yn galluogi dysgwyr i ennill sgil newydd, a fydd, yn ei dro, yn magu eu hyder i ddatblygu eu creadigrwydd a datblygu eu harddull eu hunain.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Dysgu egwyddorion sylfaenol lluniadu a phaentio ac ymarfer technegau newydd a ysbrydolwyd gan waith artistiaid eraill.
  • Archwiliwch waith artistiaid, hanesyddol a chyfoes.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth.
  • Pwnc a addysgir gan ddefnyddio dogfennau ac adnoddau printiedig ac ar-lein.
  • Bydd eich tiwtor yn gosod heriau.
  • Adborth tiwtoriaid a thrafodaethau dosbarth

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 18eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs: A012250.KH

De La Beche Pavilion

Park View Terrace

Sketty

Swansea

SA29AR

United Kingdom