Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefnu blodau lefel uwch [Dydd Mawrth, 3-5pm]

Gyda Liz Gordon. Dysgu sgiliau sy'n fwy datblygedig a'r technegau sy'n ofynnol i greu dyluniadau blodau arloesol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y trefnydd blodau mwy profiadol a bydd yn canolbwyntio ar greu ystod o ddyluniadau cyfoes gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunydd ac adnoddau planhigion. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â phrofiad o drefnu blodau neu sydd eisoes wedi mynychu ein cyrsiau Trefnu Blodau ac eisiau'r her o greu arddangosfeydd sy'n fwy datblygedig. Bydd sesiynau'n edrych ar ddyluniadau blodau a steilio yn ogystal â gofal blodau a phlanhigion cyffredinol.

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys canllawiau hyfforddi ac aseiniadau dosbarth gyda ffotograffau. Bydd hyfforddiant ar-lein byw bob yn ail wythnos hefyd.

Bydd y cwrs 10-wythnos yn cynnwys canllawiau hyfforddi ac aseiniadau dosbarth, gyda chyfle i ddysgwyr rannu canlyniadau eu gwaith caled a derbyn adborth ac arweiniad tiwtoriaid.

Bydd y cwrs yma'n cynnwys:

  • Sesiynau dan arweiniad tiwtor yn y dosbarth.
  • Bydd pynciau yn cael eu cefnogi gan aseiniadau dosbarth.
  • Arddangosiadau dosbarth o sgiliau a thechnegau.
  • Cyfleoedd ar gyfer trafodaeth ac adborth dosbarth.

 

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 25ain Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Wyneb i wyneb, gydag adnoddau ar-lein.

Côd y cwrs: A012272.LG

Hazel Court

Sketty

Swansea

SA28BP

United Kingdom

Dim enghreifftiau o hyn