Toglo gwelededd dewislen symudol

Creu Dillad - Dilyniant [Dydd Llun, 6-8pm]

Dod i ben

Gyda Helen Fencott. Datblygu'ch sgiliau presennol wrth greu dillad.

Cwrs dysgu wyneb i wyneb yw hwn gydag achrediad a bydd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu galluoedd presennol wrth wneud dillad. 

Addysgir sgiliau a thechnegau, gan gynnwys:

 • Dulliau creu dillad.
 • Newid patrymau masnachol.
 • Datblygu eich sgiliau a'ch technegau presennol.
 • Defnyddio peiriant i greu amrywiaeth o foddau pwyth.
 • Creu cofnod portffolio o weithgareddau.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

 • Cyfarwyddyd cam wrth gam.
 • Bydd myfyrwyr yn ychwanegu at eu portffolio o waith.
 • Datblygu eich sgiliau a thechnegau cyfredol.
 • Aseiniadau yn ymgorffori sgiliau newydd.
 • Bydd achrediad yn cael ei gynnwys gyda'r cwrs hwn.

Bydd gan ddysgwyr rywfaint o wybodaeth safonol am greu dillad a sgiliau sylfaenol mewn gwnïo.

Cyflawnir achrediad Agored Cymru yn y canlynol:

 • Uned JK1E3CY007 - sgiliau gwnïo; lefel ynediad 3 (3 credyd).

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 17eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Wyneb i wyneb.

Côd y cwrs: A012251.HF

Friendship House

John Street

Swansea

SA11NT

United Kingdom

Dim enghreifftiau o hyn