Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithdy Crefft Nodwydd a Gwnïo [Dydd Mawrth, 6-8pm]

Dod i ben

Gyda Helen Fencott. Gweithdy crefft nodwydd a gwnïo wedi'i seilio ar brosiect.

Bydd gan y gweithdy dysgu crefft nodwydd a gwnïo cyfunol hwn gymysgedd o sesiynau yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd dysgu un-i-un a grŵp, yn seiliedig ar ddetholiad o bynciau a ddewisir o fewn y grŵp.

Gall pynciau dysgu nodweddadol gynnwys:

  • Paratoi - dewis dillad, gosod cynlluniau, dylunio a thorri siapiau.
  • Appliqué - creu appliqué â llaw neu ddefnyddio peiriant gwnïo.
  • Brodwaith enghreifftiol - dysgwch amrywiaeth o bwythau brodwaith.
  • Brodwaith - addurniadau wedi'u brodio â llaw neu beiriant.
  • Cefnogi - creu cefnogaeth ar gyfer crogluniau

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Arddangosiadau a arweinio gan y tiwtor.
  • Addysgir sgiliau a thechnegau.
  • Bydd anghenion dysgu y cytunwyd arnynt gan grwpiau yn cael eu nodi yn ystod y gweithdai ar-lein a rhoddir sylw i'r rhain, lle bo hynny'n bosibl, yn ystod y sesiynau.
  • Cefnogaeth gyda'ch prosiectau eich hun a phrosiectau dan arweiniad tiwtor.

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 18eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Dysgu cyfunol.

Côd y cwrs: A012252.HF

Friendship House

John Street

Swansea

SA11NT

United Kingdom

Dim enghreifftiau o hyn