Toglo gwelededd dewislen symudol

Ioga [Dydd Llun, 12-1pm]

Canslwyd

Gyda Carolyn Jones. Mae arfer hynafol ioga Hatha yn cynnig ffordd gynhwysfawr inni o gadw'n heini ac ymdopi â bywyd modern.

Tônio'r cyhyrau trwy'r ymarfer meddwl a chorff hwn. Gweithio trwy safleoedd gryfhau ac ymestyn, anadlu'n ddwfn ac ymlacio. Bydd sesiynau wyneb-i-wyneb wythnosol a addysgir mewn dosbarthiadau a gynhelir o leoliadau cymunedol, yn rhoi cyfle i chi wylio'ch tiwtor yn fyw, trafod eich anghenion a chael adborth ac arweiniad yn ystod yr ymarfer.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

 • breichiau ac ysgwyddau
 • y cefn
 • cydbwysedd
 • swyddi penlinio
 • llifoedd
 • dwylo, traed, arddyrnau a fferau
 • ymestyn pen-i-droed
 • cymalau
 • pengliniau a choesau
 • ymwybyddiaeth ofalgar
 • ymlacio
 • safleoedd - gorwedd ar yr abdomen
 • safleoedd - gorwedd ar y cefn
 • osgo - cynnal ystum da
 • safleoedd eistedd
 • safleoedd sefyll.

Bydd y cwrs yma'n cynnwys:

 • Technegau a addysgir yn y dosbarth.
 • Bydd meysydd ffocws ar gyfer gweithgareddau yn cael eu datblygu trwy adborth grŵp.
 • Amser i drafod ac adlewyrchu ar weithgareddau.

Mae'r sesiynau gallu cymysg hyn yn addas ar gyfer pob lefel. Bydd angen mat arnoch i gael cysur a rhywfaint o ddŵr i gadw'n hydradol. Ar gyfer y sesiynau gwisgwch ddillad nad yw'n cyfyngu ar symud.

Nodwch: os mai hwn yw'r tro cyntaf i chi roi cynnig ar ioga, neu os ydych wedi cael llawdriniaeth neu wedi datblygu cyflwr iechyd ers i chi ymarfer ddiwethaf, efallai yr hoffech wirio gyda'ch meddyg cyn dechrau.

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn Dydd Llun, 17eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Wyneb i wyneb.

Côd y cwrs: A012262.CJ

Trallwn Community Hub

Bethel Road

Llansamlet

Swansea

SA7 9QP

United Kingdom

Cael cyfeiriadau Gweld ar Google Maps
Dim enghreifftiau o hyn