Toglo gwelededd dewislen symudol

Myfyrdod ac Ymlacio [Dydd Llun, 1.15-2pm]

Dod i ben

Gyda Carolyn Jones. Anadlu, ymlacio a teimlo'n dda.

Mae myfyrdod yn ffyrdd syml ac effeithiol o leddfu straen, pryder, a gwella'r ymdeimlad cyffredinol o les. Bydd y sesiynau hyn yn cyflwyno hanfodion myfyrdod i'r dysgwr, wrth weithio ar dechnegau anadlu syml ac ystumiau ymlacio.

Mae'r cwrs yn gweithio i'ch helpu chi i ofalu amdanoch chi'ch hun, cael mwy o'ch diwrnod ac ennill y buddion corfforol a meddyliol sy'n dod o fyfyrio ac ymlacio.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Technegau ymlacio.
  • Anadlu
  • Safleoedd.

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn Dydd Llun, 17eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs: A012263.CJ

Dunvant Social Centre

Walters Row

Dunvant

Swansea

SA2 7BH

United Kingdom

Cael cyfeiriadau Gweld ar Google Maps
Dim enghreifftiau o hyn