Chwilio'r wefan
English

Ffurflen cwyno gorfodi cynllunio

Rhowch wybod i ni os hoffech i ni ymchwilio i achos posib o dorri rheolau cynllunio.

Cedwir eich enw a'ch cyfeiriad yn gyfrinachol, ond os penderfynwch wneud sylwadau ar unrhyw gais cynllunio dilynol, bydd y sylwadau hyn ar gael i'r cyhoedd eu darllen.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Eich manylion
 3. Manylion yr achos posib o dorri rheolau cynllunio
 4. Label
  1. A yw'ch eiddo'n uniongyrchol gyfagos i safle'r tor-rheolau cynllunio honedig? *
 5. Rhowch dystiolaeth i gefnogi eich cwyn
  1. Lanlwythwch ffotograffau neu ddogfennau i gefnogi'ch cwyn.

   Os ydych angen atodi mwy na thri darn o dystiolaeth, gallwch lanlwytho ffeil sip â'r dogfennau.
 6. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 7. Sylwer
 8. Gofynnwn fod yr holl gwynion am achosion posib o dorri rheolau cynllunio gael eu cyflwyno'n ysgrifenedig gennych. Mae angen cwblhau'r ffurflen gŵyn er mwyn i ymchwiliad fynd rhagddo. Cedwir gwybodaeth bersonol a roddir yn gyfrinachol. Ni fyddwn yn prosesu unrhyw gwynion dienw.
 9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM