Chwilio'r wefan
English

Ffioedd ar gyfer Deddf Trwyddedu 2003

Prif Lefelau Ffioedd

BandABCChD
Gwerth trethadwy annomestigDim - £4,300£4,301 - £33,000£33,001 - £87,000£87,001 - £125,000£125,001+
Trwydded mangreoedd *
Newid, cais newydd ac amrywiad (ac eithrio alcohol yn ystod cyfnod y newid)£100£190£315£450£635
Defnyddir lluosydd ar gyfer mangreoedd a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu yn bennaf i gyflenwi alcohol er mwyn ei yfed yn y fangre (Bandiau Ch a D yn unig)N/AN/AN/Ax2
(£900)
x3 (£1905)
Ffi ychwanegol ar gyfer amrywiad alcohol yn ystod fyfnod y newid£20£60£80£100£120
Tâl blynyddol *£70£180£295£320£350
Mae lluosydd tâl blynyddol yn gymwys i fangreoedd a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer darparu alcohol i'w yfed yn y fangre (Bandiau Ch a D yn unig)Dd/BDd/BDd/Bx2
£640
x3
£1050
Tystysgrifau mangre clwb
Newid, cais newydd ac amrywiad£100£190£315£450£635
Tâl Blynyddol£70£180£295£320£350

*Codir ffioedd ychwanegol ar gyfer ceisiadau trwyddedu mangreoedd, a'r ffi flynyddol ar gyfer digwyddiadau mawr iawn (5,000+), oni bai bod amodau penodol yn berthnasol. 

Ffioedd ychwanegol

Nifer yno ar unrhyw adegFfi am Drwydded Mangre YchwanegolFfi flynyddol daladwy os yw'n berthnasol
5,000 to 9,999£1,000£500
10,000 to 14,999£2,000£1000
15,000 to 19,999£4,000£2,000
20,000 to 29,999£8,000£4,000
30,000 to 39,999£16,000£8,000
40,000 to 49,999£24,000£12,000
50,000 to 59,999£32,000£16,000
60,000 to 69,999£40,000£20,000
70,000 to 79,999£48,000£24,000
80,000 to 89,999£56,000£28,000
90,000 a mwy£64,000£32,000

Bydd Awdurdodau Trwyddedu hefyd yn gallu codi ffioedd eraill mewn perthynas â'u dyletswyddau, yn bennaf digwyddiadau dros dro a thrwyddedau personol.

 £
Cais am grant neu adnewyddu trwydded bersonol  37.00
Hysbysiad digwyddiad dros dro  21.00
Lladrad, colli, etc. trwydded mangre neu grynodeb  10.50
Cais am ddatganiad dros dro lle mae mangreoedd yn cael eu hadeiladu etc.315.00
Tynnu sylw at newid enw neu gyfeiriad  10.50
Cais i amrywio trwydded i nodi unigolyn fel goruchwyliwr mangre  23.00
Cais i drosglwyddo trwydded mangre  23.00
Hysbysiad awdurdod dros dro yn dilyn marwolaeth etc. o ddeilydd trwydded  23.00
Lladrad, colli etc. tystysgrif neu grynodeb  10.50
Hysbysu am newid enw neu newid rheolau'r clwb  10.50
Newid cyfeiriad cofrestredig perthnasol y clwb  10.50
Lladrad, colli etc. hysbysiad digwyddiad dros dro  10.50
Lladrad, colli etc. trwydded bersonol  10.50
Dyletswydd i hysbysu am newid enw neu gyfeiriad  10.50
Hawl rhydd-ddeiliad etc. i'w hysbysu am faterion trwyddedu  21.00

Talu eich Ffioedd

Gellir talu ffioedd trwy un o'r dulliau canlynol:

  • Yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth: Arian, Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe', Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron and Maestro
  • Drwy'r post: Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'  (Peidiwch ag anfon arian drwy'r post).     
  • Ar-lein (lle y bo ar gael): Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron and Maestro
Wedi'i bweru gan GOSS iCM