Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/03/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae gennym amrywiaeth o gontractau 6 mis dros dro a chyflenwi ar gael a'r tâl yn dechrau yn £10.41 yr awr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Gofal Cymunedol
Rhif y swydd: SS.66627
Cyflog: £20,092 i £20,903 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  Disgrifiad swydd Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (SS.66627) (PDF) [883KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.66627

Dyddiad cau: 11.59pm, 31 Mawrth 2022

Mwy o wybodaeth

Os ydych chi'n ...

 • Gwrtais
 • Caredig
 • Tosturiol
 • Synhwyrol
 • Gonest
 • Dibynadwy 
 • Amyneddgar
 • Gwydn 
 • Datryswr problemau

A bod gennych chi ...

 • Empathi/sensitifrwydd i anghenion eraill.
 • Moeseg waith gref
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Profiad o weithio gyda phobl a/neu ofalu am rywun (perthynas neu ffrind er enghraifft)
 • Mynediad i gerbyd ar gyfer gwaith

Efallai mai CHI yw'r person yr ydym yn chwilio amdano.

Yn gyflogwr awdurdod lleol, rydym yn cynnig rhaglen sefydlu gynhwysfawr, cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol parhaus, ac mae gennym strwythurau cymorth cryf ar waith gyda chyfarfodydd tîm rheolaidd a chymorth fesul un.

Rydym yn cynnig gwyliau hael, cynllun pensiwn deniadol, ac rydym yn talu treuliau teithio o 45c y filltir.

Rydym yn gweithredu patrwm shifft sefydlog (28 awr yr wythnos ar gyfartaledd)
(4 x 7am - 1.30pm, 2 i ffwrdd, 4 x 7am - 1.30pm, 2 i ffwrdd, 4 x 4.00pm - 10.30pm, 2 i ffwrdd)

Mae gennym gyfleoedd ar gael ym mhob ardal ar draws Abertawe (gan gynnwys Gŵyr a Mawr).

I ymuno â'n tïm, gwnewch gais ar-lein nawr neu wneud cais am gopi o'ch ffurflen gais drwy ffonio 01792 530788 neu 01792 530785