Chwilio'r wefan
English

Help o ddydd i ddydd

Toiledau Changing Places (Mannau Newid)

Nid yw toiledau safonol i'r anabl yn bodloni anghenion yr holl bobl ag anabledd - na'u gofalwyr.

Mynegai Anabledd Plant

Drwy gofrestru'ch plentyn anabl, byddwch yn derbyn cerdyn rhiant / gofalwr y gallwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth eich bod yn rhiant / ofalwr a gallu dangos hyn ar gyfer consesiynau e.e. LC Abertawe Byddwch hefyd yn derbyn cylchylythyr ddwywaith y flwyddyn.
Gwefan: www.swansea.gov.uk/article/10963/ Yn agor mewn ffenest newydd
Manylion llawn Mynegai Anabledd Plant

Cardiau bws i'r anabl

Gweinyddir y cynllun teithio consesiynol gan Trafnidiaeth Cymru ac mae'n berthnasol i blant a phobl ifanc ag anableddau penodol. Gallant deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru.
Gwefan: tfw.gov.wales/cy/cerdynteithio Yn agor mewn ffenest newydd
Ffôn: 0300 303 4240
Manylion llawn Cardiau bws i'r anabl

Hynt (Cerdyn Ac Un gynt)

Mae'r cerdyn Hynt yn gwneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn fwy hwylus i gwsmeriaid anabl.
Gwefan: www.abertawe.gov.uk/hynt Yn agor mewn ffenest newydd
Manylion llawn Hynt (Cerdyn Ac Un gynt)

Cynllun Allweddi Cenedlaethol RADAR

Mae Cynllun Allweddi Cenedlaethol RADAR yn darparu allweddi arbennig fel y gall pobl anabl gofrestredig fynd i mewn i doiledau cyhoeddus o gympas y DU.
Gwefan: www.disabilityrightsuk.org/ Yn agor mewn ffenest newydd
Manylion llawn Cynllun Allweddi Cenedlaethol RADAR

Wedi'i bweru gan GOSS iCM