Chwilio'r wefan
English

Toiledau Changing Places (Mannau Newid)

Nid yw toiledau safonol i'r anabl yn bodloni anghenion yr holl bobl ag anabledd - na'u gofalwyr.

Yn aml mae angen cyfleusterau ychwanegol ar bobl ag anableddau dysgu dwys a lluosog, yn ogystal a namau difrifol fel anafiadau i'r asgwrn cefn, dystroffi'r cyhyrau, sglerosis ymledol neu anaf a gafwyd i'r ymennydd, i ganiatau iddynt ddefnyddio'r toiledau'n gyfforddus. Mae toiledau Changing Places yn wahanol i doiledau safonol i'r anabl gan fod cyfleusterau ychwanegol ynddynt a mwy i le i ddiwallu'r anghenion hyn.

Toiledau Changing Places yn Abertawe:
  • Canolfan Hamdden yr LC
  • Canolfan Ddinesig Abertawe
  • Gorsaf Fysus Dinas Abertawe
  • Gorsaf Drenau Abertawe
  • Amgueddfa'r Glannau
  • Neuadd Brangwyn
  • Oriel Gelf Glynn Vivian
  • Toiledau Cyhoeddus The Secret, Abertawe (hen safle Chwaraeon Traeth a Dwr 360)
  • Ysbyty Treforys
  • Bae Caswell

Gwefan: Toiledau cyhoeddus 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM