Chwilio'r wefan
English

Mynegai Anabledd Plant

Drwy gofrestru'ch plentyn anabl, byddwch yn derbyn cerdyn rhiant / gofalwr y gallwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth eich bod yn rhiant / ofalwr a gallu dangos hyn ar gyfer consesiynau e.e. LC Abertawe Byddwch hefyd yn derbyn cylchylythyr ddwywaith y flwyddyn.

Enw:
Mynegai Anabledd Plant
Wedi'i bweru gan GOSS iCM