Chwilio'r wefan
English

Cardiau bws i'r anabl

Gweinyddir y cynllun teithio consesiynol gan Trafnidiaeth Cymru ac mae'n berthnasol i blant a phobl ifanc ag anableddau penodol. Gallant deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru.

Ariennir y cynllun gan Lywodraeth Cymru.

Mae hawl gan berson anabl i gerdyn bws ar gyfer cydymaith a fydd yn mynd gyda'r plentyn / person anabl os yw meddyg o'r farn nad yw'n gallu teithio ar gludiant cyhoeddus ar ei ben ei hun.

Enw:
Cardiau bws i'r anabl
Ffôn:
0300 303 4240
Wedi'i bweru gan GOSS iCM