Chwilio'r wefan
English

Y Ganolfan Ddinesig - Ystafell TG Dysgu Abertawe

Cyrsiau cyfrifiadurol am ddim 2019 - archebu ar-lein neu ffon 01792 637101.

Bydd y cyrsiau hyn yn darparu cyfanswm o 10 awr o hyfforddiant dros gyfnod o 5 wythnos yn olynol. Cwrs AM DDIM.

Cynhelir cyrsiau yn Ystafell TG Dysgu Abertawe ar ail lawr y Ganolfan Ddinesig (Ystafell 2.1.17a). 

Dyddiad

Amser

Archebu ar-lein

Dydd Llun 17 Chwefror 20209.15am - 11.15am Book now
Dydd Mercher 19 Chwefror 20204.30pm - 6.30pm Book now
Dydd Iau 20 Chwefror 202012.15pm - 2.15pm Book now

Lleoliad

Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN

Wedi'i bweru gan GOSS iCM