Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor i landlordiaid

Mae pwy sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor yn dibynnu ar ba fath o drefniant gosod rydych wedi'i greu.

Os ydych yn rhentu eiddo cyfan i un person neu deulu, eu cyfrifoldeb nhw yw talu'r dreth gyngor a chaiff bil ei anfon atyn nhw.

Os ydych yn rhentu eiddo cyfan i fwy nag un person, ond eu bod yn gyd-dentantiaid, fel arfer eu cyfrifoldeb nhw yw talu'r dreth gyngor a chaiff bil ei anfon atyn nhw.

Os ydych yn rhentu eiddo i sawl person a bod gan bob un gytundeb tenantiaeth unigol â chi caiff yr eiddo ei ystyried yn Dŷ Amlfeddiannaeth at ddibenion y dreth gyngor. Byddwch chi, fel y landlord, yn gyfrifol am dalu'r dreth gyngor, a chi fydd yn cael y bil.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM