Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Tymor 3: Peintio - canolradd [Dydd Mercher, 7.00pm-8.00pm] - EN042447.JPA

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Dysgu a datblygu sgiliau paentio gan ddefnyddio llinell, ymylon, tôn, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig. Defnyddiwch baent dŵr (Acrylig a dyfrliwiau) ac amrywiaeth o gyfryngau fel pensiliau, siarcol a beiros i ddatblygu sgiliau a thechnegau.

Yn y dosbarth canolradd hwn byddwn yn edrych ar waith artistiaid eraill i ysgogi syniadau a datblygu ein gwerthfawrogiad a'n harfer celf ein hunain. Dosbarth sylfaen fydd hwn i gyflwyno hanfodion paentio gyda phaent dŵr a bydd yn fan cychwyn cadarn ar gyfer datblygiad unigol.

Sylwer, fodd bynnag, fod y cwrs yn rhedeg dros dri thymor, gyda datblygiad sgiliau drwyddo. Gall ymuno yn nhymor tri olygu y bydd rhai o'r pethau sylfaenol wedi'u cwmpasu'n flaenorol.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Gweithgareddau paentio penodol i gyflwyno'r pethau sylfaenol.
  • Cymhariaeth o dechnegau ar gyfer gwahanol gyfryngau.
  • Damcaniaeth lliw a chymysgu paent.
  • Cyflwyniad i waith artistiaid eraill hanesyddol a chyfoes.
  • Canllawiau sesiynau strwythuredig.
  • Amrywiaeth o gyfryngau a ddefnyddir.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Pynciau a addysgir gan ddefnyddio dogfennau ac adnoddau ar-lein.
  • Dilynir pob pwnc gan aseiniad dosbarth.
  • Bob wythnos bydd trafodaeth ac adborth dosbarth byw yn cael ei gynnal i drafod pynciau ac aseiniadau, gyda chyfle i ofyn cwestiynau ac atebion. Bydd hyn yn digwydd trwy gyfleuster Google Classroom Stream.
  • Darperir adborth penodol gan diwtoriaid ar aseiniadau dysgwyr unigol trwy Google Classroom.

Darperir rhestr deunyddiau yn ystod y sesiwn cyntaf. Addysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Fformat dysgu: Ar-lein.

Côd y cwrs: EN042447.JPA

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith