Toglo gwelededd dewislen symudol

Caligraffeg - Tymor 3: Cyfuno llythrennu â Herodraeth - Gallu Cymysg [Bob pythefnos Dydd Llun 12.30pm-4.30pm] - EN012454.JPO

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Byddwn yn dysgu sut i drosi iaith herodrol yn baentiad herodrol. Mae'r gelfyddyd ganoloesol hon yn cyfuno paentio a dylunio ac yn cyfuno'n hyfryd â chaligraffeg. 

Yn addas i bob lefel, o ddechreuwyr llwyr i lefel uwch. 

Bydd dau opsiwn arddull llythrennu ar gael. 

Argymhellir Italig Pigfainar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr i lefel uwch.  

Versals i'r rheini â phrofiad. 

Herodraeth - y grefft o beintio arfbais sy'n addas i bawb. 

Gyda dewis o arddulliau llythrennu mae'r cwrs hwn yn addas i bob lefel. 

Mae ychwanegu herodraeth yn cynnig cyfleoedd gwych i wella'ch sgiliau peintio a dylunio. 

Byddwch yn dysgu:  

  • Sut i ddarllen arfbais (disgrifiad o arfbais) 
  • Sut i dynnu tarian herodrol 
  • Sut i baentio herodraeth gan ddefnyddio gouache 
  • Arddulliau herodrol gwahanol drwy'r oesoedd 
  • Sut i gyfuno llythrennu â herodraeth 

Yr hyn y byddwch yn ei greu 

  • Byddwch yn cynhyrchu panel herodrol sy'n cyfuno llythrennu â dyfais herodrol neu arfbais 

Bydd sesiynau'n cynnwys: 

  • Arddangosiadau gan diwtor 
  • Cwestiynau ac Atebion 
  • Gwaith grŵp 
  • Gwaith ymarferol 

Cost y deunydd yw tua £30. 
Darperir rhestr lawn yn y wers gyntaf. 
 
Fformat dysgu:Wyneb yn wyneb, bob pythefnos. 
 

Dyddiadau ar ddydd Llun  

Gwellhawyr - Versals 

22 Ebrill, 

13 Mai, 

3 Mehefin 

17 Mehefin 

1 Gorffennaf 

Dechreuwyr - Italig  

29 Ebrill, 

20 Mai, 

10 Mehefin 

24 Mehefin 

15 Gorffennaf 

 
Côd y cwrs:  EN042454. JPO 

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn