Toglo gwelededd dewislen symudol

Chrawae Gitâr ar gyfer Ddechreuwyr i'r Rhai sy'n Gwella (ar-lein) [Dydd Mawrth, 5.00pm-6.30pm] - EN042434.KM

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Hyd - 10 wythnos

Mae'r cwrs dysgu ar-lein hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â gwybodaeth flaenorol am gerddoriaeth neu gitâr, ond sy'n dymuno gwella eu sgiliau. Disgwylir i fyfyrwyr wybod ystod o gordiau syml gan gynnwys C, D, G, E, A, Am, Em, Dm a F.

Yn ystod y tymor, byddwn yn symud ymlaen o F i rai cordiau bar syml. Byddwn yn dilyn taflenni caneuon syml gan ddefnyddio blychau cord gitâr ac weithiau Tab. Byddwn yn gwella ar batrymau strymio syml ac yn dilyn curiad.

Bydd myfyrwyr yn derbyn gwersi ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw, wedi'u creu gan ein hathro profiadol ac wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ennill rhai sgiliau chwarae gitâr sylfaenol. Bydd sesiynau adborth ac ymarfer byw yn cael eu cynnal ar-lein.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wedi'u recordio ymlaen llaw.
  • Darperir taflenni caneuon i chwarae ynghyd â nhw.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu, yn ystod pob sesiwn i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Addysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Fformat dysgu: Ar-lein 5pm - 6.00pm. Cyfarfod fyw 6pm - 6.30pm

Côd y cwrs: EN042434.KM

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith