Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefnu blodau ar gyfer ddechreuwyr [Dydd Mawrth, 1-3pm]

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Gyda Liz Gordon. Creu trefniadau blodau hardd. Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ddechreuwyr.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Hyd - 10 wythnos yn cychwyn 26 Ebrill 2022

Mae'r cwrs dysgu cyfunol hwn gyda rhai sesiynau wyneb-i-wyneb a rhai sesiynau ar-lein, yn addas ar gyfer dechreuwyr. Bydd y sesiynau celf blodau yn canolbwyntio ar greu ystod o drefniadau blodau tymhorol a dyluniadau cyfoes, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunydd ac adnoddau planhigion. Bydd sesiynau'n edrych ar ddyluniadau blodau a steilio yn ogystal â gofal blodau a phlanhigion cyffredinol.

Bydd y cwrs 10-wythnos yn cynnwys canllawiau hyfforddi ac aseiniadau dosbarth, gyda chyfle i ddysgwyr rannu canlyniadau eu gwaith caled a derbyn adborth ac arweiniad tiwtoriaid.

Bydd y cwrs yma'n cynnwys:

  • Sesiynau dan arweiniad tiwtor yn y dosbarth.
  • Bydd pynciau yn cael eu cefnogi gan aseiniadau dosbarth.
  • Arddangosiadau dosbarth o sgiliau a thechnegau.
  • Cyfleoedd ar gyfer trafodaeth ac adborth dosbarth.

Addysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Fformat dysgu: Wyneb i wyneb, gydag adnoddau ar-lein.

Côd y cwrs: A042271.LG

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith