Toglo gwelededd dewislen symudol

Meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Teitl y swydd: Meddygon adran 12
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Mwy o wybodaeth

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol ac ysgrifennu adroddiadau rhagorol arnoch.
Bydd angen gliniadur a ffôn arnoch. 

Byddwch yn gallu gweithio'n hyblyg a chwblhau cymaint o asesiadau ag sy'n cyd-fynd â'ch ymrwymiadau eraill bob wythnos. Yn gyfnewid am hyn, bydd gennych fynediad at ddiweddariadau cyfreithiol a hyfforddiant mewnol a byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm DrhCRh profiadol a gwybodus. 

Bydd angen bod gan feddygon gymeradwyaeth adran 12. 

Rhaid yswirio meddygon adran 12 mewn perthynas ag unrhyw rwymedigaethau a allai godi mewn cysylltiad â chyflawni'r rôl a chael tystysgrif gwasanaeth datgelu a gwahardd ddilys. 

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: sian.rowlands@abertawe.gov.uk neu am sgwrs anffurfiol ffoniwch 07810 506 175.

 

Close Dewis iaith