Toglo gwelededd dewislen symudol

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/2024)

£20,812 pro rata (£10.79 p/h). Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Felly, ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfannau Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Teitl y swydd: Hebryngwr Croesfan Ysgol
Rhif y swydd: PL.66803
Cyflog: £20,812 pro rata (£10.79 p/h)
Disgrifiad swydd:  Disgrifiad swydd Patrol Croesfan Ysgol (PL.66803) (PDF) [792KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.66803

Dyddiad cau: 11.59pm, 31 Mawrth 2024

Mwy o wybodaeth

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol parhaol a Hebryngwyr Cymorth Croesfannau Ysgol.

Bydd gofyn i Batrolau Parhaol weithio 10 awr yr wythnos, rhwng 8.00am a 9.00am a 3.00pm - 4.00pm yn ystod y tymor yn unig.

Bydd gofyn i Batrolau Cymorth ddarparu yswiriant ar gyfer pryd nad yw'r hebryngwr parhaol ar gael ar gyfer dyletswydd.
    
Mae'r Swyddi Gwag Presennol ar gyfer Patrolau Parhaol yn yr Ysgolion Canlynol :

  • Ysgol Gynradd Clwyd - 10 awr yr wythnos
  • Ysgol Gynradd Portmead - 10 awr yr wythnos
  • Ysgol Gynradd Brynmill - 10 awr yr wythnos
  • Ysgol Gynradd Gendros x 2 - 10 awr yr wythnos 
  • Ysgol Gynradd Heol Teras - 10 awr yr wythnos
  • Ysgol Gynradd Gowerton - 10 Awr yr wythnos
  • Ysgol Gynradd San Helen - 10 awr yr wythnos
  • Ysgol Gynradd Sketty - 10 awr yr wythnos

Mae'r swyddi gwag presennol ar gyfer Hebryngwyr Cymorth yn y meysydd canlynol: 2 awr yr wythnos

Ardal 1 - Ysgol Gynradd Hendrefoilan, Ysgol Gynradd Sgeti, Ysgol Gynradd Cila, Ysgol Gynradd Parklands

Ardal 2 - Ysgol Gynradd Grange, YGG Llwynderw, Ysgol Gynradd Ystumllwynarth

Ardal 4 - Ysgol Gynradd Pontarddulais, YGG Bryniago, Ysgol Gyfun Pontarddulais

Ardal 6 - Ysgol Gynradd Gellifedw, Ysgol Gynradd Trallwn,  Ysgol Gynradd Cwmglas, Ysgol Gynradd Illtud Sant

Ardal 7 - Ysgol Gynradd Dan-y-graig, Ysgol Gynradd Brynmill, Ysgol Gynradd Heol Teras, Ysgol Gynradd San Helen

Ardal 8 -  Ysgol Gynradd Glyncollen, Ysgol Gynradd Pentregraig, Ysgol Gynradd Clydach,  Ysgol Gynradd Ynystawe

Mae bod yn Hebryngwr Croesfan Ysgol yn rôl werth chweil, sy'n eich galluogi i ddarparu gwasanaeth amhrisiadwy i'ch cymuned. Mae ein Patrolau Croesfannau Ysgol yn ddynion a menywod prydlon, dibynadwy, gonest ac ymroddedig sy'n aelodau gwerthfawr o'u cymuned, sydd, waeth beth fo'r tywydd, yn  darparu un o'r wynebau mwyaf cyfeillgar mewn gwasanaeth cyhoeddus, gan fod yn barchus a chwrtais bob amser. Yn Hebryngwr Croesfan Ysgol, dylai fod gennych wybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd, a dealltwriaeth o'r Cod Priffyrdd presennol. Bydd  angen i chi hefyd allu cyfathrebu â phlant ac oedolion i sicrhau eu bod yn ddiogel wrth iddynt groesi.

Byddwch yn cael yr hyfforddiant a'r wisg ysgol gywir i gyflawni eich dyletswyddau.     

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Hebryngwr Croesfan Ysgol neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swyddi gwag presennol, cysylltwch â Jane Davies ar 07796 275664.

Gellir cyflwyno ceisiadau am swyddi yn Gymraeg. Ni chaiff cais a gyflwynir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Close Dewis iaith