Chwilio'r wefan
English

Ydych chi'n gweithio gyda chraffu?

Os gofynnwyd i chi roi tystiolaeth i Bwyllgor y Rhaglen Graffu neu mewn cyfarfod craffu arall neu os ydych yn aelod cyfetholedig, yna bydd y dudalen hon yn rhoi'r wybodaeth berthnasol i chi.

Mae'r canllawiau isod hefyd yn darparu amlinelliad o sut mae craffu'n gweithio yn Abertawe. Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael am y broses graffu. Mae'r canllaw i dystion yn amlinellu'n benodol yr hyn a ddisgwylir ohonoch pan ofynnir i chi roi tystiolaeth i banel neu bwyllgor craffu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM