Chwilio'r wefan
English

Polisi amgylcheddol DesignPrint

Rydym ni yn DesignPrint yn deall bod angen helpu i ddiogelu'r amgylchedd ac rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth sy'n helpu i arbed adnoddau. Mae ein polisi amgylcheddol yn rhan o'r ymrwymiad hwnnw.

Bydd DesignPrint yn:

  • hyrwyddo ymdeimlad o gyfrifoldeb i'r amgylchedd ac yn sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei gyfleu a'i roi ar waith ar bob lefel ymhlith y gweithlu.
  • dangos ymrwymiad i atal llygredd.
  • cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth leol, genedlaethol a rhyngwladol a chodau ymarfer perthnasol.
  • lleihau ein defnydd o ddeunyddiau ac ynni lle bynnag y bo modd.
  • lleihau gwastraff a sicrhau bod gwastraff yn cael ei waredu neu'i ddinistrio'n ddiogel pan nad oes modd ei ailddefnyddio neu'i ailgylchu.
  • cefnogi'r economi leol trwy brynu nwyddau'n lleol lle bo modd.
  • annog cyfranogiad gweithgar a chyfrifol wrth gyflawni'r polisi hwn.
  • Bydd monitro'r ynni a ddefnyddir a'r gwastraff sy'n deillio o hyn yn rheolaidd yn sicrhau y cynhelir cynnydd tuag at gyflawni gwelliant mewn perfformiad amgylcheddol.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM