Toglo gwelededd dewislen symudol

Paentio dyfrlliw i ddechreuwyr [Dydd Iau, 4pm-6pm]

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Alan Morgans. Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu eich celfweithiau eich hun.

Mae'r cwrs hwn yn £10 y tymor. Arôl clicio "cyflwyno", a wnewch gwirio eich manylion archebu ac yna wasgwch botwm "archebwch nawr". Byddwch yn derbyn e-bost awtomataidd gyda ddolen ddiogel i gwblhau eich daliad.

 

Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu eich celfweithiau eich hun.

Paentiwch dirwedd, morlun, adlewyrchiadau a chysgodion trwy gyfrwng gwych dyfrlliwiau. Dysgwch dechnegau, fel paentio paent gwlyb ar baent wlyb, cymysgu lliwiau, gwerth tonyddol a chyfansoddiad. Trawsnewidiwch ymddangosiad eich paentiadau dyfrlliw gan ddefnyddio acrylig cyfrwng cymysg, inc, pastel a gouache.

Drwy sesiynau byw mewn ystafell ddosbarth, byddwch yn dysgu'r sgiliau sydd eu hangen i greu celfweithiau hyfryd. Bydd ffotograffau ar gael i fyfyrwyr gael gweld y dulliau a'r technegau y byddant yn eu dysgu i'w helpu i greu eu celfyddyd dyfrlliw.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Hyfforddiant mewn ystafell ddosbarth.
  • Enghreifftiau ac adnoddau wedi'u hargraffu.
  • Aseiniadau dosbarth.
  • Adborth a chefnogaeth benodol gan diwtor.


Hyd: 10 wythnos.

Fformat dysgu: wyneb yn wyneb.

Côd y cwrs: EN092258.AM

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith