Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Ysgrifennu creadigol [Dydd Gwener, 10.30am-12.30pm] - EN042469.CJ

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Mae'r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer cyfranogwyr Dysgu Gydol Oes presennol, ac maent ar gael drwy atgyfeiriad yn unig.

Gellir dod o hyd i'n cyrsiau Dysgu Gydol Oes prif ffrwd gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol: Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

 

Mae'r dosbarthiadau hyn wedi'u dylunio i'ch cefnogi a'ch annog i ymarfer ysgrifennu mewn sawl genre, gan gynnwys straeon, barddoniaeth, atgofion, straeon teuluol, ffuglen - chi sy'n penderfynu sut i ddefnyddio pob pwnc neu ddull ysgrifennu er mwyn creu darn o ysgrifennu sy'n arwyddocaeol i chi.

Hyd - 10 wythnos

Bydd elfennau'r gweithdy hwn yn cynnwys:

  • Ysgrifennu ym mhob dosbarth.
  • Darllen enghreifftiau o amrywiaeth o fathau o ysgrfennu.
  • Trafod a rhannu syniadau am ysgrifennu.
  • Mwynhau'r cyfle hwn i archwilo darllen ac ysgrifennu am bynciau gwahanol.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Dysgu wyneb-yn-wyneb.
  • Taflenni sy'n cynnwys gwaith ysgrifennu gan ffynonellau cyhoeddedig fel enghreifftiau o genres, arddulliau a phynciau penodol.

Yn hyn fydd ei angen arnoch chi:

Rhywbeth i ysgrifennu arno, rhywbeth i ysgrifennu ag ef, a mwg ar gyfer ein egwyl de. (Darparir te a choffi gan Dysgu Gydol Oes)

Fformat dysgu: Wyneb-yn-wyneb.

Côd y cwrs: EN042469.CJ

 

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith