Toglo gwelededd dewislen symudol

Caligraffeg - Tymor 2: Amrywiadau Gothig - gall cymysg [Dydd Llun 12.30-4.30pm]

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Bob pythefnos. Gyda Judith Porch. Yn ystod y tymor hwn byddwn yn datblygu'n dealltwriaeth o'r arddull Gothig.

Mae'r cwrs hwn yn £10 y tymor. Arôl clicio "cyflwyno", a wnewch gwirio eich manylion archebu ac yna wasgwch botwm "archebwch nawr". Byddwch yn derbyn e-bost awtomataidd gyda ddolen ddiogel i gwblhau eich daliad.

 

Drwy ymchwilio i enghreifftiau hanesyddol a chyfoes o lythrennu Gothig bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r arddull. Bydd dysgwyr yn cael eu hannog i ddadansoddi ac astudio'u hoff amrywiad neu artist llythrennu er mwyn creu eu rhai eu hunain. Gallai enghreifftiau fod yr arddulliau Fraktur a Bâtarde neu'r caligraffwyr enwog fel Herman Zapf neu Johann Neudôrffer.

Yn dilyn ein dadansoddiad, bydd dysgwyr yn cael eu hannog i ddechrau cynllunio'u prosiect unigryw eu hunain. Bydd y ffordd y maen nhw'n datblygu hyn yn dibynnu ar eu diddordeb.


Byddwch yn dysgu:

 • Sut i ddadansoddi wyddor.
 • Ymchwilio i'r artistiaid llythrennu Gothig mwyaf dylanwadol dros y canrifoedd.
 • Astudio ac atgynhyrchu naill ai tudalen llawysgrif gothig draddodiadol neu banel gweadol gothig cyfoes.


Yr hyn y byddwch yn ei greu:

 • Tudalen lawysgrif neu banel bach.
 • Llawysgrifen gothig wedi'i llunio mewn ffordd gyfoes, yn seiliedig ar eich artist dewisol.


Yr hyn y bydd arnoch ei angen:

 • Eich offer caligraffeg arferol.
 • Mynediad at lyfrau neu'r rhyngrwyd at ddiben ymchwil.
 • Papur dyfrlliw wedi'i wasgu'n boeth neu, os byddai'n well gennych, rhowch gynnig ar ddarn o felwm traddodiadol (croen llo) sydd ar gael gan eich tiwtor.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

 • Arddangosiadau gan diwtor
 • Sesiwn holi ac ateb
 • Gwaith grŵp
 • Gwaith ymarferol.


Fformat dysgu: Wyneb yn wyneb bob pythefnos.

Dyddiadau ar ddydd Llun:
16 Ionawr 2023
30 Ionawr 2023
13 Chwefror 2023
27 Chwefror 2023
13 Mawrth 2023.

Côd y cwrs: EN012354.JPO

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith