Toglo gwelededd dewislen symudol

Creu Dillad - Dilyniant [Dydd Llun, 6-8pm]

Dydd Llun 24 Ebrill 2023
Amser dechrau 18:00
20:00

Gyda Helen Fencott. Datblygu'ch sgiliau presennol wrth greu dillad.

Mae'r cwrs hwn yn £10 y tymor.Arôl clicio "cyflwyno", a wnewch gwirio eich manylion archebu ac yna wasgwch botwm "archebwch nawr". Byddwch yn derbyn e-bost awtomataidd gyda ddolen ddiogel i gwblhau eich daliad.

 

Hyd - 10 wythnos

Cwrs dysgu wyneb i wyneb yw hwn gydag achrediad a bydd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu galluoedd presennol wrth wneud dillad. 

Addysgir sgiliau a thechnegau, gan gynnwys:

 • Dulliau creu dillad.
 • Newid patrymau masnachol.
 • Datblygu eich sgiliau a'ch technegau presennol.
 • Defnyddio peiriant i greu amrywiaeth o foddau pwyth.
 • Creu cofnod portffolio o weithgareddau.
 • Defnyddio amrywiaeth o ategolion troedblatiau peiriant.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

 • Cyfarwyddyd cam wrth gam.
 • Bydd myfyrwyr yn ychwanegu at eu portffolio o waith.
 • Datblygu eich sgiliau a thechnegau cyfredol.
 • Aseiniadau yn ymgorffori sgiliau newydd.
 • Bydd achrediad yn cael ei gynnwys gyda'r cwrs hwn.


Bydd gan ddysgwyr rywfaint o wybodaeth safonol am greu dillad a sgiliau sylfaenol mewn gwnïo.

Cyflawnir achrediad Agored Cymru yn y canlynol:

 • Cynllun patrwm - torri a marcio JK61CY025 Lefel 1
 • Sgiliau Peiriant Gwnïo  - JK1CY023 Lefel 1

Adnoddau sydd angen: Cit gwnïo sylfaenol - e.e. siswrn, edau, pinnau etc. Ffeil portffolio (lifer codi).

Addysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Fformat dysgu: Wyneb i wyneb.

Côd y cwrs: A042251.HF

Friendship House

John Street

Swansea

SA11NT

United Kingdom

Cael cyfeiriadau Gweld ar Google Maps

Amserau eraill ar Dydd Llun 24 Ebrill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith