Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithdy Crefft Nodwydd a Gwnïo [Dydd Mawrth, 6-8pm] Helen Fencott

Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023
Amser dechrau 18:00
20:00

Gyda Helen Fencott. Gweithdy crefft nodwydd a gwnïo wedi'i seilio ar brosiect.

Mae'r cwrs hwn yn £10 y tymor. Arôl clicio "cyflwyno", a wnewch gwirio eich manylion archebu ac yna wasgwch botwm "archebwch nawr". Byddwch yn derbyn e-bost awtomataidd gyda ddolen ddiogel i gwblhau eich daliad.

Hyd - 10 wythnos

Bydd gan y gweithdy dysgu crefft nodwydd a gwnïo cyfunol hwn gymysgedd o sesiynau yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd dysgu un-i-un a grŵp, yn seiliedig ar ddetholiad o bynciau a ddewisir o fewn y grŵp.

Gall pynciau dysgu nodweddadol gynnwys:

  • Paratoi - dewis dillad, gosod cynlluniau, dylunio a thorri siapiau.
  • Appliqué - creu appliqué â llaw neu ddefnyddio peiriant gwnïo.
  • Brodwaith enghreifftiol - dysgwch amrywiaeth o bwythau brodwaith.
  • Brodwaith - addurniadau wedi'u brodio â llaw neu beiriant.
  • Cefnogi - creu cefnogaeth ar gyfer crogluniau.
  • Cwiltio â pheiriant/â llaw.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Arddangosiadau a arweinio gan y tiwtor.
  • Addysgir sgiliau a thechnegau.
  • Bydd anghenion dysgu y cytunwyd arnynt gan grwpiau yn cael eu nodi yn ystod y gweithdai ar-lein a rhoddir sylw i'r rhain, lle bo hynny'n bosibl, yn ystod y sesiynau.
  • Cefnogaeth gyda'ch prosiectau eich hun a phrosiectau dan arweiniad tiwtor.

Addysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Fformat dysgu: Dysgu cyfunol.

Côd y cwrs: A042252.HF

Friendship House

John Street

Swansea

SA11NT

United Kingdom

Cael cyfeiriadau Gweld ar Google Maps

Amserau eraill ar Dydd Mawrth 25 Ebrill

Dim enghreifftiau o hyn
Close Dewis iaith