Chwilio'r wefan
English

Sesiwn chwarae am ddim i deuluoedd, Llanrhidian

Dewch i chwarae gyda'ch gilydd yn ein sesiwn chwarae mynediad agored, lle gall plant fynd a dod fel y mynnant.

Den making
22 Awst 2019
10.30AM. Tan 12.30pm.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Lleoliad arall
Llanrhidian - Tir yr ysgol gynradd, SA3 1EN

Bydd y Bws Chwarae ar Olwynion yn darparu gweithgareddau AM DDIM ar draws Dinas a Sir Abertawe yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd pethau hwyl i'w gwneud fel chwaraeon, celf a chrefft, adeiladu ffeuau, chwarae gyda phridd a thywod a llawer llawer mwy!

Gall chwarae greu llanast, felly gwisgwch ddillad chwarae addas ar gyfer pob math o dywydd! Rhaid i bob plentyn dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn ar bob adeg.

Mae'n hanfodol defnyddio eli haul (ffactor 50 neu'n uwch), gwisgo het a dod â diod pan fyddwch yn chwarae yn yr awyr agored mewn tywydd poeth.

Rydym yn chwarae yn glaw! Gwisgwch eich esgidiau glaw a'ch cotiau ac ymunwch â ni hyd yn oed os yw hi'n bwrw glaw!

Mae'r bws chwarae yn hygyrch i bob plentyn ac mae lifft yng nghefn y bws i helpu'r rhai sy'n defnyddio cadair olwyn.

Ffôn: 01792 635480
Wedi'i bweru gan GOSS iCM