Chwilio'r wefan
English

Sesiwn chwarae am ddim i deuluoedd, Treboeth

Dewch i chwarae gyda'ch gilydd yn ein sesiwn chwarae mynediad agored, lle gall plant fynd a dod fel y mynnant.

Henna tattoos (play bus)
29 Awst 2019
2.30PM. Tan 4.30pm.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Lleoliad arall
Heol Hollett, Treboeth, SA5 9EX.

Bydd fan y tîm chwarae yn darparu gweithgareddau AM DDIM ar draws Dinas a Sir Abertawe yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd pethau hwyl i'w gwneud fel chwaraeon, celf a chrefft, adeiladu ffeuau, chwarae gyda phridd a thywod a llawer llawer mwy!

Gall chwarae greu llanast, felly gwisgwch ddillad chwarae addas ar gyfer pob math o dywydd! Rhaid i bob plentyn dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn ar bob adeg.

Mae'n hanfodol defnyddio eli haul (ffactor 50 neu'n uwch), gwisgo het a dod â diod pan fyddwch yn chwarae yn yr awyr agored mewn tywydd poeth.

Rydym yn chwarae yn glaw! Gwisgwch eich esgidiau glaw a'ch cotiau ac ymunwch â ni hyd yn oed os yw hi'n bwrw glaw!

Ffôn: 01792 635480
Wedi'i bweru gan GOSS iCM