Toglo gwelededd dewislen symudol

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

DAN GYNNIG: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa.

Land at Aneurin Way plan

Cyfeiriad: Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti
Asiant: Lambert Smith Hampton, rhif ffôn: 01792 702800
Daliadaeth: Rhydd-ddaliad
Pris: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Oddeutu 3.34 hectar (8.25 erw) o dir datblygu preswyl posib sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa, Sgeti, Abertawe.

Cynllun o'r safle a gwybodaeth ychwanegol

Close Dewis iaith